Edit product

HQ Auto Shutdown for 3dsMax

$0+
2 ratings

[Tiếng Việt bên dưới]


This 3dsMax script will help to shut down your computer after your computer finishes rendering. After installing this script, press the "?"(help) button to see how to use it.


Script này sẽ giúp tự động tắt máy tính của bạn sau khi nó render xong, hoặc bạn cũng có thể dùng script này để hẹn giờ tắt máy tính. Sau khi cài đặt script xong, bạn nên bấm vào nút "?"(help) để xem cách sử dụng script này nhen.

$0+

HQ Auto Shutdown for 3dsMax

[Tiếng Việt bên dưới]


This 3dsMax script will help to shut down your computer after your computer finishes rendering. After installing this script, press the "?"(help) button to see how to use it.


Script này sẽ giúp tự động tắt máy tính của bạn sau khi nó render xong, hoặc bạn cũng có thể dùng script này để hẹn giờ tắt máy tính. Sau khi cài đặt script xong, bạn nên bấm vào nút "?"(help) để xem cách sử dụng script này nhen.

Ratings

5
(2 ratings)
5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
2 ratings

Ratings

5
(2 ratings)
5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
2 ratings
Powered by

Checkout

HQ Auto Shutdown for 3dsMax

Enter your info to complete your purchase

Give as a gift

Card

or pay with
pp paypal